Madencilik ve Cevher Zenginleştirme
Madencilik ve Cevher Zenginleştirme
Madencilik ve Cevher Zenginleştirme

Madencilik Ve Zenginleştirme

Üretimlerimizi yeraltı madenciliği şeklinde gerçekleştiriyoruz. Kurşun ve çinko madenciliği sektöründe faaliyet gösteren 4 aktif maden ocağımız var. Ana faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz Türkiye dışında Küzey Afrika’nın Fas ülkesinde de çalışmalar yapıyor, madenciliğe yönelik yatırımlar yapıyoruz. Fas’ta 6’sı maden işletme 7’si maden arama olmak üzere toplam 13 adet maden ruhsatımız bulunmaktadır.

Üretimlerimizi yeraltı madenciliği şeklinde gerçekleştiriyoruz. Kurşun ve çinko madenciliği sektöründe faaliyet gösteren 4 aktif maden ocağımız var. Ana faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz Türkiye dışında Küzey Afrika’nın Fas ülkesinde de çalışmalar yapıyor, madenciliğe yönelik yatırımlar yapıyoruz. Fas’ta 6’sı maden işletme 7’si maden arama olmak üzere toplam 13 adet maden ruhsatımız bulunmaktadır.

Zenginleştirme ve ayıklama, maden sektörünün ana işlemlerinden biridir. Diğer adı triaj olan bu uygulama günümüzde de devam etmektedir. Yer altından çıkarılan hammaddenin fiziksel özelliklerine göre sınıflandırılmalıdır. 

Kimyasal yöntem olarak flotasyon yönetimi kullanılmaktadır. Yüzdürme yöntemi ile ayrıştırılan düşük tenörlü ürünler flotasyon işlemi kapsamında tenörleri yükseltilerek ekonomik hale getirilmesi sağlanır.

×