Burs Başvuru

Başvuru Koşulları

 • Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
 • Başka bir kamu kurumundan veya özel kurumdan burs almamak, (Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan alınan ve geri ödemeli olan öğrenim kredisi alınmasının sakıncası bulunmamaktadır.)
 • Genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,50 olmak, (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 65 olmak). 
 • Genel ortalamanın 2,50 olması durumunda en fazla 1 başarısız ders olabilir.
 • Hazırlık sınıfından 1. sınıfa geçen öğrenciler için: başarılı olarak geçmiş olmak.

Aday Olamayacaklar

 • Açık öğretim /uzaktan öğretim öğrencileri,
 • Dört yıllık lisans programından mezun olup ikinci kez lisans eğitimi görenler, (açıköğretimden mezun olanlar dahildir)
 • Genel ortalaması 2,50'nin altında olanlar,
 • Genel ortalaması en az 2,50 olsa bile 1'den fazla başarısız dersi olanlar,
 • Öğrenim gördüğü sürede yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar burs hakkından yararlanamazlar.

Bursun Ödenmesi

 • Burs kazanan öğrencilere ekim ayından geçerli olacak şekilde en geç aralık ayı sonu itibariyle ilk ödeme yapılır, sonraki aylarda ise aylık olarak ödenmeye devam edilir.
 • Burslar, ekim-haziran ayları arası (9 ay) ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.

2023 yılı Burs Başvuruları Tamamlanmıştır.

×