Pax (Potasium Amly Xanthate)

Pax (Potasium Amly Xanthate)

Kullanım alanları:

  • Bakır, Çinko, Kurşun cevherlerinin flotasyonunda,
  • Altınlı pirit flotasyonunda,

Bakır ve nikel sülfürlü cevherlerin flotasyonunda, toplayıcı olarak kullanılır.

×